sitodruk

Co to jest poligrafia?

Poligrafia jest dziedziną techniki o korzeniach sięgających czasów starożytnych. Jej pierwszymi dokonaniami były pokrywane znakami egipskie papirusy, a prawdziwą rewolucją – papier czerpany wynaleziony w Chinach w 105 roku. Rozumiana w ujęciu współczesnym pojawiła się w XI wieku, wraz z otwarciem pierwszej drukarni na Sycylii. Obecnie poligrafia uznawana za dziedzinę tworzenia i powielania druków korzysta nie tylko z nowoczesnych technik, ale i ze znacznie doskonalszych materiałów.

Etapy produkcji poligraficznej

Współczesna produkcja poligraficzna w znacznym stopniu jest zautomatyzowana. Poligrafik wykorzystuje też narzędzia informatyczne, dzięki którym osiąga znacznie lepsze efekty w krótszym czasie. Ma to szczególne znaczenie przy produkcji masowej oraz tam, gdzie liczą się wysoka jakość lub niskie koszty wykonania.

Uzupełnieniem techniki poligrafii jest poligrafika – nauka traktująca tworzenie druków kompleksowo. Wyróżnia ona trzy zasadnicze etapy powstawania gotowego wyrobu.

  • prepress – jest fazą wstępną i obejmuje wszystkie prace niezbędne do ostatecznego opracowania i fizycznego przygotowania materiału do wydrukowania. Składają się na nią czynności takie jak wprowadzanie treści do komputera przez ich przepisywanie czy skanowanie, tworzenie grafik, szablonów wydruku, rapowanie, wykonywanie próbek kolorów i próbnych wydruków.
  • press – to etap właściwego drukowania, włącznie z przygotowaniem procesu,
  • postpress – obejmuje wszelkie prace introligatorskie, czyli cięcie, falcowanie, sklejanie lub zszywanie, foliowanie itp.

Rodzaje druku na opakowaniach

Jednym z wyrobów, na których umieszcza się grafiki i treści reklamowo-informacyjne są opakowania. Do tego celu jest wykorzystywany druk. Poligrafia oferuje kilka możliwości jego wykonywania na kartonach czy workach foliowych. Najpopularniejsze techniki to:

  • tampodruk – nanoszenie farby metodą stemplowania za pomocą elastycznych tamponów,
  • sitodruk – drukowanie metodą przeciskania farby przez szablon-sito,
  • termodruk – metoda wgrzania w podłoże grafiki wykonanej na tradycyjnej drukarce.

Wykonywaniem nadruków w dowolnej technice oraz pracami przygotowawczymi zajmuje się poligraf. Jest to ogólne określenie zawodu, z którym wiążą się też różne specjalizacje, od obsługi maszyn drukarskich, przez operatora skanera czy składacza tekstów, po technologa poligrafii.

About the author: Graf-Pak

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.